Spoor 4 – Denk vooruit!

Doelstelling: Komende jaren slim in kunnen spelen op de nieuwste inzichten en technieken.

Dit laatste spoor gaat over kennisontwikkeling. Uit de eerste drie sporen ontstaan veel nieuwe vragen. Om slimme keuzes te kunnen maken en de juiste dingen te doen, hebben we meer duidelijkheid en kennis nodig. Dit spoor richt zich op onderzoek en samenwerking om de belangrijkste onzekerheden weg te nemen. Dit doen we zoveel mogelijk samen met de andere gemeenten in de regio Holland Rijnland. Deze kennis delen wij met onze inwoners en partners. Hieronder benoemen wij de belangrijkste onzekerheden waar wij ons de komende jaren op richten.

De gemeente Teylingen kent de volgende belangrijkste onzekerheden en ontwikkelingen.

  • De financiering van de transitie: Wie gaat welke kosten betalen? Dit is een onzekerheid die geldt voor heel Nederland en waar vooral het Rijk duidelijkheid over moet geven. Maar ook als gemeente denken wij hierover na. Het is erg belangrijk dat warmte voor gebouweigenaren en huurders betaalbaar blijft. Dit betekent dat we op zoek gaan naar oplossingen die realistisch en betaalbaar zijn, nu en in de toekomst.

  • De bijdrage en rol van diepe geothermie voor Teylingen. Geothermie kan benut worden om (het water in) een warmtenet te verwarmen. De potentie van geothermie lijkt groot voor de Duin- en Bollenstreek. Dit blijkt onder andere uit gegevens die bekend zijn door de aanleg van de NAM-locatie genaamd Noordwijk-2 (aan de Leeweg in Noordwijk) en het rapport ‘Potentieel Geothermie van de Gemeentes Katwijk en Noordwijk[1]’. Bovendien hebben meerdere commerciële partijen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opsporingsvergunningen aangevraagd, om de haalbaarheid van ontwikkeling van geothermie in de regio Holland Rijnland te onderzoeken. Die aanvragen ondersteunen de verwachting van winbare geothermie in de Duin- en Bollenstreek. Komende jaren moet duidelijk worden of er geothermie gewonnen kan worden en zo ja, of die warmte op een verantwoorde wijze en tegen een betaalbare prijs benut kan worden in Teylingen.

  • De mogelijkheden voor een regionaal warmtenetwerk. Bijvoorbeeld de plannen voor de ontwikkeling van een groot netwerk met warmte vanuit de haven in Rotterdam. Het kan ook gaan om een geothermisch warmtenetwerk in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen). Of een combinatie van deze twee.

  • De ruimtelijke inpassing van de duurzame warmteoplossingen en nieuwe infrastructuur die hiervoor nodig is. Het is een grote uitdaging om hiervoor plek te vinden. Dit geldt zowel voor de inpassing in de gebouwen (denk aan plaats voor een warmtepomp), inpassing in de publieke ruimte (zoals extra middenspanningsruimtes) en plek in de ondergrond voor warmtenetten en kabels.

  • Technologische ontwikkelingen en vernieuwende ideeën die tot nieuwe inzichten kunnen leiden.

Dit zijn de belangrijkste onzekerheden die een grote rol kunnen spelen in onze keuzes en de snelheid naar aardgasvrij. De gemeente Teylingen zal de onzekerheden onderzoeken en hier actief in sturen.

  • 1 Van 26 juli 2019, uitgevoerd door IF Technology in opdracht van genoemde gemeenten.