Onze ambitie

De komende jaren willen we in onze gemeente veel energie besparen. Onze ambitie:

  • In 2025: 12% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014

  • In 2030: 15% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014

Hoe ambitieus is 15% energiebesparing?

15% energiebesparing in 2030 is een grote uitdaging. Hiervoor moet flink geïsoleerd en energie bespaard worden. Onze ambitie gaat over de totale besparing op het energiegebruik in de gebouwde omgeving[1]. We sluiten hierbij zo veel mogelijk aan bij de doelstelling vanuit de RES Holland-Rijnland.

Het energiegebruik moet teruggebracht worden door onze gebouwen te isoleren, zuiniger technologie/installaties te gebruiken (zoals warmtepompen of hybride warmtepompen) en elektriciteit te besparen (door zuinige apparatuur en door ons gedrag te veranderen). Tot 2030 kan 15 % bespaard worden door bijvoorbeeld 20% van alle woningen en andere gebouwen te isoleren en bij 20% van de gebouwen hybride warmtepompen te plaatsen[2]. In de Lokale Energie Strategie wordt dit verder toegelicht.

  • 1 Hierbij richten we ons op het energiegebruik van alle gebouwen in Teylingen, zoals woningen, kantoren en winkels. Energiegebruik voor industrie, landbouw en mobiliteit valt hierbuiten.
  • 2 Uitgaande van gemiddeld 15% besparing op de warmtevraag per gebouw bij isolatiemaatregelen. In de Lokale Energie Strategie gaan we hier dieper op in en lichten we toe hoe dit voorbeeld is bepaald.