Zorgen, twijfels en vragen

Inwoners maken zich het meest zorgen over het tempo en de betaalbaarheid van de transitie; zowel voor zichzelf, als voor dorpsgenoten en de samenleving als geheel. Deze zorgen zijn er ook waar het gaat om de oplossingsrichtingen: niet iedereen zal daar de middelen voor (over) hebben. Veel mensen geven aan op te zien tegen de kosten van (extra) isolatie. Ook benadrukken velen tijdens de meedenksessie op 15 april dat het onhandig is dat subsidiepotjes ‘onbetrouwbaar’ en ‘ingewikkeld’ zijn. Potjes zijn snel leeg, mensen ‘missen de boot’, of begrijpen niet hoe een regeling werkt.

In praktisch opzicht hebben inwoners zorgen over het isoleren van oude huizen, die bijvoorbeeld geen spouwmuur hebben. Dat is duur, en maar tot op zekere hoogte mogelijk. Ook maken inwoners zich zorgen over het geluid van warmtepompen. Daarbij benadrukken inwoners dat het comfort in huis in elk geval niet mag dalen.

Bijna alle inwoners hebben vragen over hun eigen situatie: ‘Waar moet ik beginnen? Tot welk niveau moet (en kan) ik mijn huis isoleren? Wat zijn de kosten? Hoe weet ik welke aannemers/installateurs betrouwbaar zijn? Waar krijg ik onafhankelijk advies? Welke oplossingsrichting is het meest waarschijnlijk voor mijn huis? Wanneer weet ik waar ik aan toe ben? Wat moet ik doen als ik nu mijn cv-ketel moet vervangen? Wat kan ik nog doen als ik alles al geïsoleerd heb?’

Daarnaast betwijfelen mensen of de urgentie van de energie- en warmtetransitie wel voldoende leeft in de samenleving, en de politiek: ‘we hadden veel eerder moeten beginnen’ en ‘waar wachten we nog op?’, zijn veelgehoorde opmerkingen. Tegelijkertijd zijn er ook inwoners die liever juist geen haast maken. Oudere mensen bijvoorbeeld, die hun geld niet meer in een verbouwing willen investeren. Maar ook omdat inwoners hopen dat de technieken de komende jaren verder verbeteren en betaalbaarder worden. Andere inwoners wijzen erop dat het meekrijgen van inwoners ook tijd kost: ‘Enthousiast maken is belangrijker dan snelheid’, klinkt het tijdens de meedenksessie.

Een klein deel van de inwoners is bang voor een ‘voldongen feit’ te komen te staan, waarop zij geen invloed meer hebben. Meedenksessies zoals de gemeente op 15 april organiseerde, zijn belangrijk, en daar moet de gemeente vooral mee doorgaan, was de boodschap.