De warmteoplossingen

Uiteindelijk moet iedere gebouweigenaar zelf een keuze maken hoe hij of zij zijn woning verwarmt. Maar dit kan alleen binnen de mogelijkheden die de infrastructuur geeft. Die infrastructuur bestaat uit het elektriciteitsnetwerk, het gasnetwerk en mogelijk een warmtenet.

De gemeente Teylingen kan worden verdeeld in twee typen gebieden: de bebouwde kom (de kernen van Sassenheim, Voorhout en Warmond) en het landelijk gebied. Ze hebben beide eigen kansrijke duurzame warmteoplossingen. We maken nu nog geen keuzes, maar geven wel een beeld wat zou kunnen, met de kennis van nu.

De bebouwde kom - de kernen van Sassenheim, Voorhout en Warmond

Voor de drie kernen van Teylingen denken we aan zowel collectieve warmtenetten als individuele oplossingen. De maatschappelijke kosten[1] van die twee oplossingen liggen dicht bij elkaar. Voor (delen van) Voorhout en Sassenheim lijkt een warmtenet met geothermie als belangrijkste warmtebron kansrijk. Voor Warmond lijkt een warmtenet met restwarmte uit Rotterdam een mogelijkheid. Bij individuele oplossingen gaat het in de basis om verwarmen met behulp van elektriciteit (zoals met warmtepompen). Dit soort oplossingen zijn alleen mogelijk als de gebouwen goed geïsoleerd zijn. Woningen moeten dan ten minste energielabel[2] B hebben. Als veel gebouwen met behulp van elektriciteit gaan verwarmen moet ook het elektriciteitsnetwerk verzwaard of uitgebreid worden. Ook ruimtelijke (on)mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld ruimte in de ondergrond, zullen net als kosten, beïnvloeden welke oplossingsrichtingen waar mogelijk zijn.

Hybride warmtepompen zijn ook mogelijk. Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die op elektriciteit werkt in combinatie met een CV-ketel op gas. Om hier gebruik van te kunnen maken, hoeven gebouwen minder goed geïsoleerd te zijn dan bij volledig elektrische verwarming met alleen warmtepompen. Ook wordt er minder elektriciteit verbruikt. Een hybride oplossing heeft ook nog gas nodig. Dat kan nu nog aardgas zijn. Uiteindelijk kan dit vervangen worden door groen gas of misschien zelfs waterstof. Op dit moment gaan we er van uit dat áls er hernieuwbare gassen komen, dat niet veel zal zijn. Niet iedereen kan hier dan gebruik van maken. Dat betekent dat we er zuinig mee om moeten gaan en het alleen moeten gebruiken samen met hybride warmtepompen en goede isolatie.

Het landelijk gebied

Het landelijk gebied is het gebied van de gemeente buiten de bebouwde kom van Teylingen. Het aantal gebouwen en de bebouwingsdichtheid zijn hier veel lager dan in de bebouwde kom. Daardoor is het erg duur om hier warmtenetten aan te leggen. We gaan er dan ook vanuit dat in het landelijk gebied geen warmtenetten komen. Dat betekent dat hier individuele oplossingen per gebouw nodig zijn, zoals hierboven beschreven.

  • 1 Maatschappelijke kosten zijn de totale kosten die nodig zijn voor de aanpassing. Dit is een optelsom van verschillende soorten kosten. Denk hierbij aan kosten voor aanpassingen in de woning (zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie), aanschaf van de techniek (bijvoorbeeld een warmtepomp) en eventuele aanpassingen in de infrastructuur (bijvoorbeeld het verzwaren van elektriciteitsnetten). Er is breed gekeken naar alle kosten voor de maatschappij. Sommige kosten zijn echter nog onzeker. Denk bijvoorbeeld aan de (on)mogelijkheden van de ruimtelijke inpassing of consequenties voor het drinkwaternet bij aanleg van een warmtenet. Ook is nog niet bepaald hoe we deze kosten gaan betalen en/of wie welk deel betaald. Daarom is dit niet hetzelfde als de kosten voor de eindgebruiker. De officiële benaming voor maatschappelijke kosten in Nationale Kosten.
  • 2 Hierbij gaat het om het schillabel van de gebouwen. Dit is het energielabel zonder maatregelen zoals zonnepanelen.