Spoor 3 – Onderzoek naar duurzaam gasnet

Doelstelling: Inzichtelijk maken waar inwoners ook na 2050 gebruik kunnen blijven maken van het gasnet en waar op termijn wordt gestreefd naar warmteoplossingen zonder gasnet.

Het staat vast dat buiten de bebouwde kom/in het landelijk gebied van Teylingen geen warmtenet komt, omdat de kosten hiervoor te hoog zijn. Hier is de bebouwingsdichtheid te laag. Gebouwen buiten de bebouwde kom/in het landelijk gebied zullen daarom in de toekomst moeten overstappen op individuele oplossingen als alternatief voor aardgas. All-electric warmtepompen en/of hybride warmtepompen met hernieuwbaar gas zijn kansrijke mogelijkheden (zie ‘Verdieping en achtergrond’).

We bekijken samen met netbeheerder Liander waar het gasnet in de toekomst gebruik zou kunnen maken van hernieuwbare gassen. Voor 2025 willen we in kaart hebben voor welke gebieden het gasnet ook na 2050 te behouden blijft en waar we denken dat oplossingen zonder gasnet beter passen. Dit hangt sterk af van hoeveel hernieuwbaar gas (groen gas en/of waterstof) er op termijn beschikbaar zal komen om onze gebouwen mee te verwarmen. Op dit moment is dat nog onbekend.

Het is belangrijk voor inwoners om te weten waar we uiteindelijk naartoe willen/gaan. Dit bepaalt namelijk ook tot hoever de gebouwen minimaal geïsoleerd moeten worden. Dan kunnen we de gebouweigenaren laten weten waar zij zich op voor kunnen bereiden: Een (duurzaam) gasnet of individuele oplossingen zonder gasnet (zoals all electric warmtepompen, samen met uitgebreidere isolatiemaatregelen).