Kansen, oplossingen en aanbevelingen

Inwoners kijken naar de gemeente voor richting en leiding in de warmtetransitie. Bijna alle inwoners geven aan dat zij ‘afwachten welke kant het opgaat’ voor hun wijk. Zij zijn dus van plan om pas maatregelen te nemen als het beleid van de gemeente duidelijker is. Voorspelbaarheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In de meedenksessie werd benadrukt dat mensen zeker willen weten dat hun investering geen weggegooid geld is. Ze willen dus weten in welke mate er geïsoleerd moet worden.

Er zijn daarnaast inwoners die ook plaatselijk een leidende rol van de gemeente wenselijk vinden. Bijvoorbeeld bij collectieve oplossingen in de wijk. Bij het voeren van gesprekken tussen mensen in de buurt en om inwoners te helpen om tot gezamenlijke standpunten en acties te komen.

Daarbij is er een duidelijke wens uit de samenleving om ondersteund te worden met onafhankelijk, betrouwbaar advies en informatie. Inwoners hopen dat de gemeente antwoord kan geven op vragen over hun eigen situatie (zie hierboven onder ‘zorgen, twijfels en vragen’). Tijdens de meedenksessie werd bijvoorbeeld voorgesteld om behalve de kosten en opbrengsten van ‘iets’ doen ook de kosten en opbrengsten van ‘niets’ doen in beeld te brengen. Behalve antwoorden op vragen, vinden inwoners ook dat de gemeente een belangrijke taak heeft om de warmte- en energietransitie bekend te maken bij alle inwoners.

Veel inwoners wijzen ook naar ondersteuning bij de financiering van de warmtetransitie. Veel inwoners vinden het belangrijk dat de lasten eerlijk worden verdeeld. Centraal moet staan dat goed gedrag beloond wordt: ‘verplicht niet, maar zoek het in stimuleren, faciliteren en verleiden’. Inwoners zien ook hier kansen om bepaalde maatregelen samen te nemen, omdat die dan goedkoper (kunnen) zijn.

Een belangrijke aanbeveling uit de samenleving is daarnaast om de verduurzaming en warmtetransitie te koppelen aan natuurlijke momenten. Zorg ervoor dat inwoners niet ‘gedwongen’ hoeven te verduurzamen: Zorg dat dat gebeurt op momenten dat mensen hun huis toch al gaan verbouwen. Tijdens de meedenksessie op 15 april noemden meerdere inwoners ‘dat het voor oude mensen vaak niet kan om nog te investeren, daarvoor is de terugverdientijd te lang’.

Ten slotte zien inwoners kansen om onderling tips en ervaringen uit te wisselen. De gemeente kan dat faciliteren.