Afstemming op en aansluiting bij landelijke en regionale processen

De gemeente zorgt voor afstemming op en aansluiting bij het landelijke Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie. Dit doen we door onder meer de lokale voortgang in de gaten te houden en de transitievisie warmte tenminste elke 5 jaar bij te stellen (als dat nodig is).