Spoor 2 – Nader onderzoek warmtenetten

Doelstelling: In 2025 inzichtelijk hebben hoe kansrijk en wenselijk een warmtenet is in Teylingen. Het gaat hier om (delen van) de bebouwde kom van Teylingen.

Voor 2025 willen we per gebied weten welke warmteoplossing (collectief of individueel) het meest logisch en ook echt uitvoerbaar. In de bebouwde kom van Teylingen zijn namelijk kansen voor de ontwikkeling van een of meerdere warmtenetten. We onderzoeken hierbij ook de ruimtelijke gevolgen voor de ondergrond en bovengrond. De gemeente richt zich voor met name Voorhout en Sassenheim vooral op de kansen voor geothermie (aardwarmte) als substantiële bron voor dit warmtenet. Voor delen van Warmond kan restwarmte uit Rotterdam een mogelijkheid zijn. Komende jaren moet duidelijk worden of er geothermie gewonnen kan worden in de regio. Én of restwarmte uit Rotterdam naar Warmond komt. Zo ja, dan moet worden bekeken of die warmte op een verantwoorde manier en tegen een betaalbare prijs gebruikt kan worden in Teylingen.

Als er een haalbare oplossing is voor een wijk, bespreken we met de inwoners van deze wijk(en) hoe wenselijk zij deze oplossing vinden. Belangrijk is dat duidelijk wordt welke warmteoplossing uiteindelijk beschikbaar komt. Zo heeft iedereen ruim de tijd om zich hierop voor te bereiden en tot het juiste minimale niveau isolatiemaatregelen te treffen.