Waar gaat gemeente Teylingen mee beginnen

Na het vaststellen van de Transitievisie Warmte stellen we een Uitvoeringsprogramma Warmte op. Hierna beschrijven we op hoofdlijnen welke activiteiten onderdeel worden van het uitvoeringsprogramma warmte en wat onze rol als gemeente in de warmtetransitie is.