Hoe we dit voor elkaar krijgen

Dit onderdeel gaat over hoe we samen werken aan een aardgasvrij Teylingen. Er zijn vier hoofdrichtingen mogelijk:

  • Warmtenetten: een collectieve oplossing voor een gebied waarbij warm water, via een leidingnetwerk naar huizen en andere gebouwen gebracht wordt;

  • All electric warmtepompen: een individuele oplossing per gebouw met behulp van het elektriciteitsnet;

  • Gasnet: een individuele oplossing per bouw met behulp van het gasnet en een hernieuwbaar gas zoals groen gas of waterstof;

  • Hybride: een individuele oplossing die bestaat uit een combinatie van een elektrische warmtepomp en een CV-ketel op (aard)gas.

In het hoofdstuk ‘Oplossingen om gebouwen zonder aardgas te verwarmen’ gaan we verder in op deze technieken. Hierna beschrijven we de strategie voor Teylingen (hoe we als gemeente werken aan de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving). De strategie bestaat uit 4 sporen.