De route naar een aardgasvrij Teylingen

Dit hoofdstuk gaat over de ambities en doelen van de gemeente Teylingen. We geven aan wat er volgens ons belangrijk is bij de warmtetransitie en hoe we de eerste stappen gaan zetten in de overgang naar duurzame warmtebronnen.

We zien de energietransitie als een reis. We kennen onze bestemming, maar weten nog niet precies hoe we er zullen komen. Deze Transitievisie Warmte is de eerste stap om hieraan te beginnen, ook al weten we nog niet alles zeker. Wel staat vast dat we onderweg nog veel gaan leren.

We verwachten dan ook dat de doelen en uitgangspunten gaan veranderen in de jaren na vaststelling van de eerste versie van de Transitievisie Warmte. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe technieken of ideeën komen. De mogelijke oplossingen voor het verwarmen van huizen zonder aardgas kunnen daardoor ook veranderen. Net als de periode waarbinnen dit gebeurt. Dit betekent dat we de Transitievisie Warmte minimaal elke 5 jaar opnieuw zullen bekijken en -als dat nodig is- aanpassen.