Voorwoord

Kijk hier het introductiefilmpje en ga daarna direct naar de samenvatting via de knop 'samenvatting' of begin met lezen van de gehele lokale energiestrategie via de knop 'inleiding'.

Samenvatting

De gemeente Lisse heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Alle energie die nodig is wordt dan op eigen grondgebied geproduceerd en in de totale vraag naar warmte, elektriciteit en mobiliteit wordt voorzien met alleen duurzame bronnen.

Leeswijzer

Inleiding

Inleiding

In 2015 is door 195 landen het welbekende Parijsakkoord ondertekend, met als doel de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging ruim onder de 2°C te houden. In vervolg op dit akkoord heeft Nederland in 2018 de Klimaatwet opgesteld.

Van Klimaatakkoord naar LES

In het onderstaande figuur is te zien hoe de energietransitie in Nederland is opgebouwd. Als uitgangspunt wordt het doel uit het Klimaatakkoord genomen.

Waarom een LES?

In het Klimaatakkoord en in de RES 1.0 zijn doelen vastgesteld.

Participatie tijdens het LES traject

Inwoners, ondernemers, ketenpartners en andere stakeholders (zoals Bedrijfsleven Bollenstreek, Zuid Hollands Landschap, Stichting Lisse Duurzaam en Cultuurhistorische vereniging Oud Lisse) in de gemeente Lisse zijn vanaf een vroeg stadium meegenomen

Samenhang LES, RES en TVW

De plannen voor de hele regio zijn dit jaar gepresenteerd in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (de RES 1.0), die tijdens de raadsvergadering van 17 juni 2021 door de gemeente Lisse is vastgesteld.

Focus op warmte, mobiliteit en elektriciteit

Hoe we van het huidige systeem van energieproductie en -gebruik overgaan naar een nieuw systeem is het vraagstuk van de energietransitie. Het onderstaande figuur is een visualisatie van de energietransitie die nu plaatsvindt.

Onze energiehuishouding

Om een beeld te krijgen van de duurzame energieopgave voor Lisse is gekeken naar ons huidige energiegebruik. Hiervoor is het jaar 2019 gebruikt als referentiejaar, aangezien dat het meest recente jaar is met volledige gegevens uit de Klimaatmonitor.

Toon meer resultaten