Hillegom en de twee sporen van de energietransitie

Samen maken we de gemeente klaar voor de toekomst. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier later fijn wonen en leven. Daarom denken we nú na over hoe onze omgeving er dán uit moet zien: Hoe ziet het vervoer van de toekomst eruit? Hoe kunnen we aardgasvrij worden, met zo min mogelijk kosten en gedoe? En op welke plek moeten we dan beginnen? Hoe kunnen we energie besparen? En waar kunnen we de energie die we dan nog nodig hebben, duurzaam opwekken? Om deze en nog meer vragen te beantwoorden hebben wij een Lokale Energiestrategie (LES) en een Transitievisie Warmte (TVW) gemaakt. Deze zijn ook via de bovenstaande knoppen en links aan de bovenkant van deze pagina te bereiken. 

In de Lokale Energiestrategie (LES) staat hoe de gemeente van plan is om de doelen te halen die landelijk en regionaal zijn gesteld. We onderzoeken hoe we in onze gemeente energie kunnen besparen, hoe we energie duurzaam kunnen opwekken en hoe we deze duurzame bronnen slim kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om onze huizen te verwarmen en onszelf te vervoeren.

Om de doelen voor aardgasvrije woningen te halen, is iedere gemeente verplicht om eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) te hebben. Dit staat in het Klimaatakkoord. De TVW gaat dieper in op de vraag hoe we onze gebouwen gaan verwarmen met groene, duurzame warmtebronnen, zonder daarbij aardgas te gebruiken.