Leeswijzer

De Transitievisie Warmte van de gemeente Teylingen bestaat uit vijf hoofdstukken.

De route naar een aardgasvrij Teylingen – Hier beschrijven we de opgave, ons doel en welke stappen we gaan zetten naar een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving.

Oplossingen om gebouwen zonder aardgas te verwarmen - Hier beschrijven we de verschillende duurzame warmteoplossingen die in onze gemeente in beeld zijn. Op een kaart zijn de mogelijkheden per buurt te zien. Ook leggen we hierbij uit waarom juist deze mogelijkheden interessant/kansrijk zijn.

Wie heeft over deze Transitievisie Warmte meegedacht? - Hier beschrijven we wie er meegedacht heeft over deze Transitievisie Warmte, wat hun rol is geweest en hoe zij betrokken zijn.

Wat kan ik nu al doen? - Hier beschrijven we wat inwoners en gebouweigenaren nu al kunnen doen om de CO2-uitstoot kleiner te maken, zonder dat zij daar later spijt van krijgen.

Verdieping en achtergrond – In deze bijlage is meer informatie te vinden over de verschillende technieken, hoe dit onderzoek is uitgevoerd, het participatieproces en wat de (door de gemeenteraad vastgestelde) uitgangspunten zijn voor de warmtetransitie.